odtlačok

Podľa § 5 TMG

Lohschmidt Solar & Energie GmbH Ulica mieru 2D 04758 Oschatz Obchodný register: HRB 21914 Registrový súd: AG Leipzig Daňové číslo: 239/113/00/591 Reprezentovaný: Pán Michael Lohschmidt

Kontakt

Telefón: +493435660999 Fax: 03435-660998 E-mail: info@solarundenergie.de Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym výborom.

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme podľa § 7 Abs.1 TMG zodpovedá za svoj vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 až 10 TMG však my ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uchovávané informácie tretích strán ani skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto smere je však možná až od okamihu, keď je známa vedomosť o konkrétnom porušení zákona. Hneď ako sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované na možné porušenie zákona. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Trvalá kontrola obsahu prepojených stránok však nie je rozumná bez konkrétnych dôkazov o porušení. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Rozmnožovanie, úprava, distribúcia a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorských práv vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie tejto stránky sú povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, sú dodržané autorské práva tretích strán. Najmä obsahy tretích strán sú takto označené. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, žiadame vás, aby ste nás o tom informovali. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takýto obsah okamžite odstránime. Zdroj: eRecht24